Abba Eco Shield – Sơn ngoại thất kinh tế

SƠN NGOẠI THẤT ECO SHIELD là loại sơn được ứng dụng công nghệ từ USA, hệ Acrylic chất lượng cao, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, phù
hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, là sản phẩm thân thiện với môi trường,có độ bền cao, có khả năng chống thấm nước từ bên ngoài
và chống rạn nứt tuyệt vời.