Abba Primer – Sơn lót chống kiềm nội & ngoại thất

ABBA PRIMER là sản phẩm sơn nước, trên cơ sở chất tạo màng Styrene Acrylic điều này giúp cho sơn có độ bám dính tốt, cùng với các thành phần hóa học đặc biệt có khả năng kháng lại hàm lượng kiềm trong vôi tự do của xi măng.