Sơn Dulux nội thất – Dulux EasyClean Chống Bám Bẩn Bóng- Z966B

Sơn Dulux nội thất – Dulux EasyClean Chống Bám Bẩn Z966 – Bề Mặt Mờ là sản phẩm sơn nội thất cao cấp với công nghệ tiên tiến vượt trội Chống Bám Bẩn Chủ Động