Sơn Lót Chống Kiềm Ngoại Thất Expo Alkali Primer

EXPO ALKALI PRIMER FOR EXTERIOR – SƠN LÓT CHỐNG KIỀM là sản phẩm sơn dùng để sơn lót các bề mặt tường ngoại thất đã được trét bột. Sản phẩm có khả năng kháng kiềm, tăng độ bám dính, dễ thi công và giúp làm tăng độ bền cho lớp sơn phủ.